5 Tips til psykologisk trygghet i virtuelle arbeidsgrupper

5 Tips til psykologisk trygghet i virtuelle arbeidsgrupper

Brå overgang til nettbasert kommunikasjon? For mange har overgangen til digitale løsninger på jobben trolig vært krevende. Vi har søkt rundt omkring for å liste opp noen viktige betraktninger ved det å være en god leder for virtuelle team og grupper. I denne omgang...
Gratis seminar (2 timer): August Turak

Gratis seminar (2 timer): August Turak

Flytt fokus fra inntjening til det å levere verdi August Turak er en erfaren leder og forfatter, som blant annet var medgründer av MTV. Han har gått i lære både hos Louis R. Mobley, som startet IBM Executive School, og hatt flere opphold på et trappistkloster. Han har...
Creating successful corporate cultures

Creating successful corporate cultures

August Turak har gjennom sin karriere demonstrert hvordan det å være autentisk og raus mot andre kan bidra til å skape verdier og god forretningskultur. Han skriver at: “Det er det kritiske skillet mellom en autentisk kultur og en uautentisk kultur som gjør hele...
Lederskapsutvikling med varig effekt i Atmel

Lederskapsutvikling med varig effekt i Atmel

Nyheter Atmel Norge er en av verdens ledende bedrifter innen utvikling av mikroprosessorer. De er også ledende på utvikling av ledere. Da Atmel Norge ønsket seg et forskningsbasert utviklingsløp for varig endring i ledelsen, henvendte de seg til Center for...