I vårt moderne samfunn oppleves det ofte vanskelig å danne seg et godt bilde av omverdenen. Uforutsigbarhet, usikkerhet, kompleksitet og tvetydighet (som på engelsk står for VUCA), sørger for at vi er nødt til å utvide vår egen kapasitet. På samme tid vil vi argumentere for at de metodiske verktøyene vi har til rådighet ofte kommer til kort i å levere det vi trenger. For å finne gode valg og tiltak som beveger oss fremover behøver vi en dypere innsikt som ser under overflaten. Det er ut fra disse rammene Core Insight har blitt utviklet. 

Core Insight er en prosess og verktøy for sensemaking. De siste årene har Sensemaking som generell metode befestet seg som en fremmadstormende bevegelse for å forstå dynamikken i komplekse systemer og hvordan man på best mulig måte kan gripe inn for å støtte positiv fremdrift. Sensemaking understreker en holistisk forståelse av mennesket og hvordan vi navigerer kontekstene vi er deltakere i. For å forstå menneskelig adferd i team, organisasjoner og andre samfunnsgrupper, har menneskelige sensemakingprosesser vist seg å være ekstremt nyttig. 

CTL har arbeidet med sensemakingverktøy- og metoder for ulike formål;

  • Generering av innsikt omkring komplekse problemstillinger i organisasjoner, for eksempel onboarding, compliance og leder-ansatt relasjoner.
  • En «Appreciative Inquiry» tilnærming for å forstå behovene til barn og unge.
  • Hjelpe universitetsstudenter i å utvikle gode refleksjonsvaner.

Vår erfaring er at denne tilnærmingen fører til at deltakere «river seg løs» og aksellererer fremover i møte med vanskelige utfordringer, og med et større kunnskapsgrunnlag for å ta bedre valg.

Core Insight-prosessen innebærer en ny tilnærming til å forstå utfordringer. Du kan lese mer om prosessen på denne siden. Ved å kombinere denne prosessen med vårt verktøy vil du få tilgang til rik data (individuelle narrativ og kvantitative datasett). Det er enkelt å skalere og kan skreddersys ditt behov. I tillegg inviterer det til bred deltakelse, hvor den ultimate sensemakingen blir gjort blant de som er direkte involvert.

For å få en opplevelse av hvordan dette fungerer kan du sjekke ut demonstrasjonsprosjektet vårt om digital endring nedenfor. Hvis du er nysgjerrig på hvordan dette kan være nyttig for deg og din organisasjon, ta kontakt så vil vi gledelig diskutere muligheter sammen med deg.

Prøv det ut selv!

Dataundersøkelse

Bli med å utforsk hvordan digitale endringer oppleves på jobb!

Data Dashbord

Be om tilgang til dashbordet for å se hvordan datasettet kan analyseres.

Vi tilbyr

Sikker webportal, tilpassede dataundersøkelser & dashbord, rådgivning og veiledning fra våre eksperter.

Ta kontakt

Bruk skjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg

14 + 14 =