Core Insight er nå live

Core Insight er nå live

I vårt moderne samfunn oppleves det ofte vanskelig å danne seg et godt bilde av omverdenen. Uforutsigbarhet, usikkerhet, kompleksitet og tvetydighet (som på engelsk står for VUCA), sørger for at vi er nødt til å utvide vår egen kapasitet. På samme tid vil vi...