Bli en utviklende leder

Som leder i en kompleks verden i konstant endring krever at vi øver på dyp læring, personlig vekst og å utvikle nye kompetanser.

I CTL støtter vi deg med å utvikle din ledelse ved å gi deg kunnskapen og utfordringen du trenger for å ta det neste steget.

Ledelse som en praksis

Ledere i dag må møte uregjerlige utfordringer. Mangfold, gjensidig avhengighet og konstant endring gir oss en ny kontekst som vi må møte med kunnskap og kompetanser. For å dra nytte av disse kreftene må ledere utvikle sine kapasiteter til å stå i endring. Dette krever kontinuerlig praksis med dyp læring, personlig vekst og utvikling av nye kompetanser.

CTL støtter dette ved å bruke innovative og integrerte lederutviklingspraksiser som skaper reell utvikling for deg, for teamet, virksomheten og samfunnet.

Lederskapskapasitet er utviklet ved å reflektere over egne erfaringer
Vi tilbyr skreddersydd, praksisorientert og personalisert støtte for ledere slik at de kan få et større spenn å spille på som ledere. Gjennom individualisert coaching, teamutvikling og full-skala utviklingsprogrammer oppnår vi full effekt ved tjenestene våre. Resultatene er gode og er blant annet økt ledelseseffektivitet, større bevissthet rundt kompleksitet og utvikling av kollektiv kapasitet og tilpasning.

w

Skap dialog

Dra nytte av reelle caser

Få økt bevissthet