I anledning 10-årsjubileum til boken “Immunity to change” av Robert Kegan og Lisa Lahey, inviterer vi til seminar rundt endringsmotstand! Gratis og kun 10 plasser. Førstemann til mølla – påmelding via egen link. Seminaret ledes av John Richard Hanssen fra CTL og Abilator, og gjennomføres med støtte fra Innsikt studentbedrift.

 

Det å gjennomføre endringer kan være krevende

Vi står i startgropen av en digital transformasjon av samfunnet, og vi vet at våre arbeidsvaner i fremtiden vil være betydelig annerledes enn i dag. Men selv om vi har en vilje til å utvikle oss selv og organisasjonene vi er en del av – og ser en nødvendighet i dette, så viser det seg vanskelig å gjennomføre endringer i praksis.

Hvorfor er det slik, og hva kan vi gjøre?

Våre arbeidsvaner er basert på egne erfaringer og etablert praksis i virksomheter vi tidligere har deltatt i. Når vi forsøker å gjøre endringer i måter vi arbeider på, rokker vi ved etablerte handlingsmønstre som har fungert for oss i en årrekke. Noen ganger kan disse mønstrene motvirke intensjonelle endringstiltak og det er dette som betegnes som vårt “immunforsvar mot endring”.

For 10 år siden ga Robert Kegan og Lisa Lahey ut boken «Immunity to change» – basert på deres forskning ved Harvard og MiT. Boken, som presenterer konkrete verktøy for å lykkes med endringsforløp, representerte en nyvinning i forhold til våre tanker om endringsledelse. John Richard Hanssen har siden utgivelsen arbeidet med rammeverket, og opplevd hvordan en rekke enkeltpersoner og organisasjoner har utviklet seg med utgangspunkt i dette verktøyet.

På bakgrunn av dette vil vi invitere til en praktisk rettet workshop hvor du får:

– Testet praktisk metodikk rundt endringsledelse.
– Kommet videre med utfordringer i din hverdag/jobb.

Dette er en workshop med høy grad av deltakermedvirkning og er derfor begrenset til maks 10 deltakere. Workshopen tilbys gratis og
førstemann til mølla gjelder.

Seminaret er åpent både for deg som er i jobb og/eller studerer.

Dato

21. februar

}

Tid

17.00 – 20.00

Sted

Fosenkaia 5, Trondheim

Pris

Gratis, maks 10 deltagere

Seminaret ledes av John Richard Hanssen

John Richard har bred erfaring fra digitaliseringsprosesser i både privat og offentlig sektor, og har undervist i endringsledelse siden 2005. I dag driver han endringsprosesser i en rekke virksomheter, og underviser prosessledere/endringsagenter og ledere som har til hensikt å utvikle egen organisasjon. Med seg på laget har han representanter fra Innsikt – et studentdrevet tiltak ved NTNU som tilbyr coaching og lederutvikling.