Large-scale leadership development program

Large-scale leadership development program

Cooperation between CTL and Trondheim Municipality attracts attention internationally Trondheim Municipality has started a development program for its leaders which is unrivalled internationally. 800 leaders will participate in a program where the aim is to train them...
Large-scale leadership development program

Storstilt utviklingsprogram for ledere

Nyheter Trondheim kommune har satt i gang et utviklingsprogram for sine ledere som savner sidestykke internasjonalt. 800 ledere skal gjennom et ledelsesprogram der målet er å skape ledere som lytter og forstår, engasjerer og skaper, har gjennomføringsevne – og som har...
Lederskapsutvikling med varig effekt i Atmel

Lederskapsutvikling med varig effekt i Atmel

Nyheter Atmel Norge er en av verdens ledende bedrifter innen utvikling av mikroprosessorer. De er også ledende på utvikling av ledere. Da Atmel Norge ønsket seg et forskningsbasert utviklingsløp for varig endring i ledelsen, henvendte de seg til Center for...