Organisasjonsutvikling

Transformative Research Practice

Core Insight

Core insight hjelper deg og din bedrift til å oppnå innsikt i komplekse teamer, reelle utfordringer, muligheter og trender. Denne innsikten gir tilgang til utvikling av effektive tiltak og handlinger for økt resiliens utover i organisasjonen

Core Insight ble utviklet for å navigere komplekse, dynamiske og adaptive utfordringer. Det er en ny og innovativ tilnærming for å synliggjøre hvordan «sosiale systemer» påvirker menneskelig atferd og subjektive opplevelser. Core Insight kombinerer dybdeforståelsen fra kvalitative tilnærminger med skalerbarheten og effektiviteten man oppnår med kvantitative metoder. Les mer…

 

Enhver Core Insight prosess begynner med et overordnet formål. Uansett hvilke kontekstuelle behov du og din organisasjon har, vil vi tilpasse vår innblanding i hver fase av prosjektet. Vårt mål er å gi våre kunder best mulig opplevelse av et verktøy som sikrer solide kunnskapsgrunnlag, uansett utviklingsprosjekt.

Les nedenfor for en beskrivelse av hver enkelt fase en generell Core Insight-prosess består av.

Core Insight ble utviklet for å navigere komplekse, dynamiske og adaptive utfordringer. Det er en ny og innovativ tilnærming for å synliggjøre hvordan «sosiale systemer» påvirker menneskelig atferd og subjektive opplevelser. Core Insight kombinerer dybdeforståelsen fra kvalitative tilnærminger med skalerbarheten og effektiviteten man oppnår med kvantitative metoder. Les mer…

Enhver Core Insight prosess begynner med et overordnet formål. Uansett hvilke kontekstuelle behov du og din organisasjon har, vil vi tilpasse vår innblanding i hver fase av prosjektet. Vårt mål er å gi våre kunder best mulig opplevelse av et verktøy som sikrer solide kunnskapsgrunnlag, uansett utviklingsprosjekt.

Les nedenfor for en beskrivelse av hver enkelt fase en generell Core Insight-prosess består av.

Core Insight’s 5 phases

En hel Core Insight-prosess består av 5 faser. Klikk på tallene nedenfor for å lese en generell beskrivelse av hvert steg. Variasjoner fra prosjekt til prosjekt er naturlig. Tilpasninger basert på dine behov vil forekomme.

Fase 1: Prosjektets omfang

Første samtale(r) for å forstå;
– prosjektets hensikt og formål,
– kjernen i problemstillingene som skal undersøkes.
Forstå prosjektets omfang;
– kundens rammebetingelser og begrensninger,
– begrensninger i Core Insight-prosessen.
Koordinering av prosjektets hensikt og begrensninger.
Formalisering av prosjektstart og kontraktbetingelser.

 

Fase 2: Utforming og design av undersøkelsen

Orientering til gjeldende designprinsipper. Involvering av nøkkelpersoner for å generere bidrag til undersøkelsens design og utforming. Varierende antall runder for å tilpasse og justere undersøkelsens utforming.

 

Fase 3: Strategisk Utrulling

Evaluer og ansvarliggjør ressurser for å støtte utrulling av undersøkelsen Test og avgjør strategi for å sikre engasjement og deltakelse i undersøkelsen og videre arbeid med dataen. Lanser den ferdigstilte undersøkelsen over en forhåndsbestemt periode.

 

Fase 4: Generere Kunnskapsgrunnlag

Deltakere gis tilgang til dashordet for utforsking.

 

Fasilitert prosess blant nøkkelpersoner for å tolke dataen i kontekst;
– orientering til dashbordet og hvilke funksjoner som finnes,
– støtte til forståelse og felles meningskaping.

Muligheter for videre utforskning og fortløpende innsikt.

 

Fase 5: Innføring av tiltak

Oppsumeringsrapport fra dashbord og nøkkelpersoners innsikt fra datasettet.

 

Fra innsikt til handling;
– forstå begrensninger som finnes,
– planlegge safe-to-fail eksperimenter,
– Gjennomføring av eksperimenter.

 

Muligheter for pågående støtte for eksperimentering, design av begrensninger og organisasjonsutvikling.

 

Vi tilbyr

Sikker webportal, tilpassede dataundersøkelser & dashbord, rådgivning og veiledning fra våre eksperter.