Skill Training

Transformative Leadership

Skill Training Practice

Læring av ny kunnskap og nye ferdigheter virker best ved praktisering i reelle og meningsfulle kontekster. Våre treningsprogrammer integrerer mikro-læring i ekte situasjoner med essensielle ferdighetsområder for bedre ledelse.

Vi tilbyr treningsprogrammer for en ny generasjon ledere. Modulene må ikke misforstås som et ordinært kursforløp, men mer som tilpassede treningsprogram for deg som vil lære og forbedre dine ferdigheter. Treningsprogrammene baseres på teori og praksis innen ledelse, dynamic skill theory, adult development og motivasjonspsykologi. Dette lar oss  kombinere «just-in-time» læring av særs nyttige ferdigheter sammen med den langsiktige utviklingen av din profesjonelle rolle.

Våre treningsprogram styrker dine lederferdigheter. Hovedfokuset retter seg mot å ta overveide beslutnininger i volatile, usikre, komplekse og tvetydige (VUCA) omstendigheter. Dette involverer aspekter som tydelig kommunikasjon, koordinering av perspektiver, samhandling med andre, situasjonsbevissthet, beslutningsprosesser og kompleks tankevirksomhet. Vi bruker en læringsmodell som er overraskende enkel, men forbausende potent.

Å lære seg lederferdigheter skal være gøy og effektivt. Vi kombinerer «human-focused design» (motivasjonspsykologi) med «dynamic skill theory» (utviklingspsykologi) og pedagogikk (læring). Vi benytter oss av «blended learning» som kombinerer virtuelle møter, individuell mentoring og treningsøvelser for hverdagslige gjøremål. Deltakerne får tilgang til nyttig læringsmateriell som både er informativt og praktisk.

Vårt mål er å hjelpe andre med å utvikle gode lederkapasiteter. Men enda viktigere så tilbyr opplevelser som utvikler lærelyst. Vi stiller ingen krav om at man må være i en formell lederstilling for å kunne delta. Ferdighetene som styrkes er likefullt gjeldende for å lede ditt eget liv og for å prestere bedre på alle arenaer. Kravet vi stiller er at du må være nysgjerrig og interessert i læring. 

Vi tilbyr treningsprogrammer for en ny generasjon ledere. Modulene må ikke misforstås som et ordinært kursforløp, men mer som tilpassede treningsprogram for deg som vil lære og forbedre dine ferdigheter. Treningsprogrammene baseres på teori og praksis innen ledelse, dynamic skill theory, adult development og motivasjonspsykologi. Dette lar oss  kombinere «just-in-time» læring av særs nyttige ferdigheter sammen med den langsiktige utviklingen av din profesjonelle rolle.

Våre treningsprogram styrker dine lederferdigheter. Hovedfokuset retter seg mot å ta overveide beslutnininger i volatile, usikre, komplekse og tvetydige (VUCA) omstendigheter. Dette involverer aspekter som tydelig kommunikasjon, koordinering av perspektiver, samhandling med andre, situasjonsbevissthet, beslutningsprosesser og kompleks tankevirksomhet. Vi bruker en læringsmodell som er overraskende enkel, men forbausende potent.

Å lære seg lederferdigheter skal være gøy og effektivt. Vi kombinerer «human-focused design» (motivasjonspsykologi) med «dynamic skill theory» (utviklingspsykologi) og pedagogikk (læring). Vi benytter oss av «blended learning» som kombinerer virtuelle møter, individuell mentoring og treningsøvelser for hverdagslige gjøremål. Deltakerne får tilgang til nyttig læringsmateriell som både er informativt og praktisk.

Vårt mål er å hjelpe andre med å utvikle gode lederkapasiteter. Men enda viktigere så tilbyr opplevelser som utvikler lærelyst. Vi stiller ingen krav om at man må være i en formell lederstilling for å kunne delta. Ferdighetene som styrkes er likefullt gjeldende for å lede ditt eget liv og for å prestere bedre på alle arenaer. Kravet vi stiller er at du må være nysgjerrig og interessert i læring. 

Vi jobber for øyeblikket med en rekke testversjoner av våre treningsprogrammer.

Hvis du er interessert i våre prototyper så vil vi mer enn gjerne komme i kontakt med deg.

Nysgjerrig på våre treningsprogrammer?

Registrer og prøv vår demo nedenfor

Ta kontakt

Bruk skjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg

1 + 13 =