Lederutvikling

Developing Leadership

Rethinking Practice

Våre tjenester som angår lederutvikling handler om å tenke nytt omkring ledelse. Enten det er i områder som individuell kapasitetstrening, executive programmer, kultur og forskning, eller samarbeidsprosesser, så har vi de nødevendige verktøyene og ekspertisen som trengs for å støtte opp om praksisen i din bedrift. 

Våre lederutviklingstjenester leverer programmer rettet mot (1) personlige ferdigheter og kapasiteter for å lede seg selv og andre, og (2) sosiale og samskapende prosesser som engasjerer hele organisasjoner.

Med deg som utgangspunkt bruker vi vår kunnskap og erfaring til å skreddersy en unik reise til deg som kunde. Våre utviklingsreiser bidrar til større motstandsyktighet og forbedring av ferdigheter som er fundamentale for god ledelse.

Vi bryr oss om våre kunder og ønsker kontakt med alle som har et ønske om ledelse, læring og utvikling. Vi gleder oss til å møte fremtidige venner og bekjente som kan tenke seg å bli med på vårt neste eventyr.

Ta kontakt for å avtale et møte i dag.

 Programmer

 

Avhengig av formål, omfang og læringsmål så tilbyr vi en miks av løsninger rettet mot hele organisasjoner, grupper eller enkeltindivider.

 

Coaching

 

Våre coacher er spesialister på utvikling og læring, bevisthetstrening og selvoppfatning, arbeidskultur, og kognitive (handlingsbaserte) ferdigheter for å kunne håndtere komplekse og adaptive utfordringer.

 

Executive Coaching

 

Vi bruker en rekke vurderingsverktøy som gir presise tilbakemeldinger på din faktiske lederadferd, nivå av kognitiv kompleksitet og ferdigheter, og anbefalte kapasiteter for din spesifikke rolle.

 

Seminarer

 

Sentrert rundt ditt valg av tema så leverer vi in-house eller digitale seminarer som enkeltstående eventer, serier over tid, eller som mindre bidrag til andre prosjekter.

Ta kontakt

Bruk skjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg

11 + 15 =