Atmel Norge er en av verdens ledende bedrifter innen utvikling av mikroprosessorer. De er også ledende på utvikling av ledere. Da Atmel Norge ønsket seg et forskningsbasert utviklingsløp for varig endring i ledelsen, henvendte de seg til Center for Transformative Leadership (CTL). «Atmel-kulturen har vært slik fra dag én: Vi skal alltid lete etter måter å bli bedre på. Spesielt i perioder med vekst og suksess er det viktig å utvikle seg for å møte de nye utfordringene og mulighetene veksten medfører», sier Application Director Jo Uthus i Atmel.  

This article was originally posted in Ledernytt.no

 

Jo Uthus, Application Director

Om lederrollen «Lederutvikling handler for oss om å finne og skolere de riktige persontypene», sier Uthus. Ledelse handler i grunnen om tillit og en leder skal i følge Uthus sørge for at ansatte, grupper og avdelinger kontinuerlig får utvikle seg og lære, hvor utfordrende og interessante arbeidsoppgaver står sentralt. Dette vil føre til at hele teamet leverer gode resultater til selskapet.

Ny driv
Atmel har en tydelig retningslinje om å utvikle ledere selv. Selskapet har egne utviklingsprogrammer og sender også ledere på eksterne kurs. Kurs og foredrag gir ofte ny driv, ny kunnskap og ny motivasjon – men etter noen uker går det meste tilbake til normalt.

Varig endring
CTL står derimot for varige endringer – og det var nettopp det Atmel hadde bestemt seg for å skape. «Det er alltid noe å hente – man kan alltid bli bedre», sier Uthus før han forsetter: «Man har ikke utviklet seg før endringen man forsøker å skape har vart over tid – og avgjørelsene som tas konsekvent er bedre.»

Tradisjonell kursing
«Tradisjonell lederkursing handler om å gi deg en verktøykasse til situasjonsbestemt ledelse. Du lærer hvordan å håndtere personalsamtaler, avvikle prosjekter og følge opp kolleger i spesielle situasjoner. For min del trigget CTL-programmet en interesse for å grave dypere i all kursing og kunnskap jeg har fra tidligere i karrieren.»

Fjernet skepsis
Før utviklingsprogrammet startet var Uthus skeptisk til CTL. «Jeg var nok blant de største tvilerne på forhånd, men fikk avkreftet all tvil tidlig. CTL startet hele programmet med en spørreundersøkelse blant mine og de andres ledere, ansatte, potensielle kunder og partnere, for å gi oss et virkelighetsnært bilde på tingenes tilstand. Det ga meg et nytt perspektiv på meg selv som leder – og på utviklingen jeg skulle gjennom. Det er alltid vanskelig å unngå floskler når man snakker om sånt, men for meg handlet dette mer om bevisstgjøring enn lederutvikling», forklarer Uthus.

Bedre beslutninger
Bevisstgjøring er et ord som ofte kommer opp når deltagere skal beskrive effekten av CTLs lederskapsprogrammer. «Det handler om å bli bevisst på seg selv. Spesielt handler det om de antagelsene man legger til grunn når man tar beslutninger. Som ledergruppe og som enkeltpersoner har vi blitt flinkere til å ta et steg tilbake før vi tar beslutninger. Vi har lært å tenke over hvilke antagelser som ligger til grunn for de valgene vi gjør», sier Uthus, som tror han og kollegene gjør bedre og mer presise beslutninger nå.

Råd til andre skeptikere
Uthus er klar i sitt råd til andre som er skeptiske: «Dette fungerer. Dette har alle tid til.» I en travel hverdag, og med en full ordrebok kan det være både vanskelig og tilsynelatende lite ønskelig å prioritere kursing og utviklingsarbeid. Det mener Uthus er feil prioritering. «Mangelen på tid er en illusjon. Vi brukte til sammen syv hele dager på CTL-programmet og jeg tviler ikke på at vi har tjent på det – både på kort og på lang sikt.»

Atmel i stor utvikling
Jonathan Reams, med-gründer i CTL og førsteamanuensis ved NTNU, sier at Atmel har tatt store steg siden de deltok på CTLs program for lederutvikling. «Nå fungerer ledelsen enda bedre som team, de har bedre samtaler, tar opp saker på bedre måter, stiller bedre spørsmål og leder sine kolleger bedre. Selvtilliten i selskapet har økt – og vi skal huske på at Atmel var dyktige i utgangspunktet også. Andre vil nok ha enda mer å hente», sier Reams.

Om CTL
CTL utvikler ledere som gjennom bevisstgjøring og trening omformer sin lederrolle til beste for egen utvikling, organisasjonen og samfunnet. CTLs modell bygger på veldokumentert forskning og lang erfaring med lederutvikling. Utvikling av bevissthet, systemisk forståelse og integritet er viktig for å styrke ledernes evne til å håndtere komplekse ledelsesutfordringer. Med langsiktig mål om å bygge et unikt kompetanse- og konsulenthus i Skandinavia, tar CTL en aktiv rolle i kompetanseutvikling innen feltet transformativ ledelse. CTL vil oppnå sitt mål gjennom nær tilknytning til forskning ved NTNU og andre fremtredende forskningsinstitusjoner.

Om Atmel
En av verdens ledende bedrifter innen utvikling og produksjon av mikrokontrollere, flashminne og RF-komponenter med mer. Selskapet ble etablert i 1985 og har hovedkontor i California. Atmels utviklingsavdeling, Atmel Norge, ligger i Trondheim og ble startet opp i 1995. Avdelingen har over 200 ansatte. (Kilde: snl.no)

Kontakt for mer informasjon:

Jonathan Reams
Co-founder CTL
jonathan@reams.com
+47 48 14 89 00

John Richard Hansen
Co-founder CTL
jrh@transformleadership.no
+47 911 22 779