Personvern og databehandling

Center of Transformative Leadership (CTL) respekterer personvern og er forpliktet til å holde dine data sikre når du besøker våre nettsider, som kunde av våre tjenester og som deltaker i undersøkelser vi leverer.


Hva er personopplysninger?

Personoppysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som alene eller i kombinasjon med andre data, direkte eller indirekte kan identifisere deg som enkeltperson. Eksempler på slik informasjon er navn, adresse, e-postadresse og IP-adresse o.l.

Hvem er behandlingsansvarlig?

CTL er behandlingsansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av transformleadership.no. Vi følger personopplysningsloven og General Data Protection Regulation (GDPR) i behandlingen av personopplysninger. Vi deler ikke informasjon om våre besøkende uten skriftlig samtykke fra den det gjelder.

Datasikkerhet

Våre løsninger er laget for å sikre din informasjon fra utiliskted tap og fra uautorisert tilgang og bruk.  All informasjon lagres på servere bak sikre brannmurer. SSL-kryptering benyttes ved dataoverføring mellom server og nettleser. For kundespesifikke tjenester vil egne bestemmelser omkring datahåndtering være gjeldende.

Innsyn og arkivering

Besøkende har full rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret på egen person. I likhet med dette har kunder full rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret på deres organisasjon. Kunder og besøkende kan kreve at personopplysninger slettes. Ved arkivering av data blir alle opplysninger anonymisert. Arkivert data lagres på ubestemt tid og benyttes til forskning og markedsføring. Arkiveringstiden varierer ut i fra type data og formål.

Behandling av ulike opplysninger

Opplysningene vi samler om våre besøkende kan kategoriseres i tre ulike grupper: (1) Generell nettstedsdata, (2) Nyhetsbrev og kontaktskjema, (3) Brukerundersøkelser.

 

 

1. Generell nettstedsdata

Informasjonskapsler (cookies)

Transformleadership.no benytter informasjonskaspler (cookies) for å avdekke brukeratferd og statistiske mønstre som gir grunnlag for videreutvikling av nettstedet. Cookies lagres i din nettleser. Ved å besøke nettstedet vårt, samtykker du til bruk av cookies. Du kan endre instillingene for informasjonskapsler i din egen nettleser, slik at alle eller utvalgte cookies blokkeres. Dette vil imidlertidig medføre at nettsteder ikke vil fungere optimalt. Vil du lese mer om hvordan du kan administrere informasjonskapsler, besøk denne siden.

Google analytics

Vi registrererer generelle opplysninger om brukermassen gjennom Google Analytics. Dette genererer statistikk som gir oss innblikk i hvor mange som besøker sidene våre, hvor lenge besøkene varer og hvilket geografisk område de kommer fra. Vi gjør ingen lokal lagring av data fra Google Analystics, men lagrer interne rapporter på gjennomsnittstrafikk o.l. Vi har ikke mulighet til å gjøre unntak for enkeltbesøk, og vi anser det som vårt besøkendes ansvar å hindre (hvis ønskelig) at slike opplysninger blir en del av vår brukerstatistikk.

 

2. Nyhetsbrev og kontaktskjema

Alle våre brukere kan velge å gi oss kontaktinformasjon (navn og e-post) gjennom påmelding til nyhetsbrev eller ved å benytte kontaktskjema på våre nettsteder. Kontaktinformasjon blir automatisk lagret på ubestemt tid, og blir benyttet til det formål som er oppgitt på siden det gjelder.

Du kan melde deg av vårt nyhetsbrev ved å følge lenke nederst i våre nyhetsoppdateringer per epost, eller bruke kontaktskjema på våre nettsider.

 

3. Brukerundersøkelser

CTL er leverandør av undersøkelser rettet mot å kartlegge kollektiv meningsskaping i sosiale systemer. Data som samles inn gjennom denne typen undersøkelser benyttes til analyser på systemnivå for kunder og til forskning. Data som registreres er deltakeres frivillig delte narrativ knyttet til personlige erfaringer, deltakers egen analyse, samt demografisk data som eksempelvis alder, kjønn og størrelse på arbeidsplass. Perioder med innsamling samt tilgang til undersøkelser og datasett vil foregå så lenge det anses som nødvendig av behandlingsansvarlig eller ved kontraktfestet avtale med hver enkelt kunde. Etter endt innsamling og analyse, anonymiseres og arkiveres data for videre bruk i forskning og markedsføring.

 

 

Opphavsrett

Transformleadership.no (nettside) eies og styres av Center for Transformative Leadership AS (CTL). Rettighetene til materialet på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til programvare og kildekode, filer, illustrasjoner og data tilhører CTL. Programvare og kildekode tilknyttet nettstedet er beskyttet av åndverkloven. Nevnte materialer kan ikke kopieres, reproduseres, republiseres eller på annen måte gjengis eller overføres, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra CTL. Nettstedet er utstyrt med bilder og illustrasjoner godkjent for fri bruk av tredjepart.

Gjeldende lisensiering av materiale på nettstedet vil fremgå av merking med lisenskode og lisenssymbol. Om ingen merking foreligger, tilhører angitt materiale og retten til gjengivelse kun CTL og/eller eventuelle (navngitte) forfattere.

CTL aksepterer på enhver rimelig måte bruk av pekere til www.transformleadership.no fra andre nettsteder og via sosiale medier.

Denne lisensieringen gir deg tilgang til å kopiere, distribuere og spre merket materiale i hvilket som helst medium eller format, under forutsetning av følgende vilkår:

  • Du må oppgi korrekt kreditering, oppgi en lenke til lisensen, og indikere om endringer er blitt gjort. Du kan gjøre dette på enhvert rimelig måte, men uten at det kan forstås slik at lisensgiver bifaller deg eller din bruk av verket.
  • Du kan ikke benytte materialet til kommersielle formål.
  • Dersom du remixer, bearbeider eller bygger på materialet, kan du ikke distribuere det endrede materialet.

Denne lisensieringen gir deg tilgang til å kopiere, distribuere og spre merket materiale i hvilket som helst medium eller format, samt remixe, endre, og bygge videre på materialet til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle. Følgende vilkår gjelder:

  • Du må oppgi korrekt kreditering, oppgi en lenke til lisensen, og indikere om endringer er blitt gjort. Du kan gjøre dette på enhvert rimelig måte, men uten at det kan forstås slik at lisensgiver bifaller deg eller din bruk av verket.
  • Dersom du remixer, bearbeider eller bygger på materialet, må du distribueere dine bidrag under samme lisens som originalen

Vilkår for bruk

 Som bruker av transformleadership.no (nettsiden) med undersider samtykker du til følgende vilkår:

 

Tilgangen til bruk av materialer på nettsiden, er lisensiert under Creative Commons lisenser som gir varierende grad av frihet til bruk utover å være informasjonskilde. Som bruker av nettsiden, samtykker du til å overholde de vilkår som gjelder for ekstern bruk av materialer.
Når du bruker nettsiden samtykker du i at CTL får behandle, lagre og ta kontakt med deg ved bruk av opplysninger du har registrert i kontaktskjema eller registreringsskjema for nyhetsbrev. Opplysningene kommer kun til å bli brukt av CTL og vil ikke kunne selges eller bli overført til en tredjepart, så fremt annet ikke fremgår av lov. Se personvernerklæring for detaljer om håndtering av personopplysninger.
Ved å delta i undersøkelser via nettsiden, samtykker du til at CTL får behandler, lagre og sammenstille opplysningene du registrerer.
Om informasjon registrert via kontaktskjema eller påmelding til nyhetsbrev skal brukes til andre formål, skal det innhentes samtykke fra bruker på forhånd. CTL forplikter seg til å behandle informasjon som innhentes eller registreres via nettstedet i henhold til Personopplysningsloven.
CTL kan sammenstille registrert informasjon og trafikk på siden til statistiske formål. Informasjon i slike tilfeller vil bli anonymisert.
Enkelte lenker i portalen kan lede til nettsteder som ikke vedlikeholders eller på annen måte kontrolleres av CTL. CTL tar ikke ansvar for innhold eller riktighet i den informasjonen som presenteres på disse sidene.