Hvordan lykkes med bevissthetstrening?

Hvordan lykkes med bevissthetstrening?

Et av CTLs hovedområder er kompetanseutvikling drevet av selvinnsikt, refleksjon og bevisstgjøring. En måte å trene egen bevissthet på er utforskning av skjulte bias og etablerte sannheter. En ny studie (Sukhera, Watling & Gonzalez, 2020) viser derimot at korte...
A Key Distinction in Adult Development

A Key Distinction in Adult Development

Most leader’s introduction to the field of adult development comes through an assessment or model aiming to enhance their leadership behaviors to become more effective. In this article, Jonathan lays out two important traditions in the field of adult development and...