Core Insight er nå live

Core Insight er nå live

I vårt moderne samfunn oppleves det ofte vanskelig å danne seg et godt bilde av omverdenen. Uforutsigbarhet, usikkerhet, kompleksitet og tvetydighet (som på engelsk står for VUCA), sørger for at vi er nødt til å utvide vår egen kapasitet. På samme tid vil vi...
Navigating through Complexity

Navigating through Complexity

Sensemaking has evolved as a growing movement over recent decades as a way of understanding the dynamics of complex systems. It emphasizes a holistic understanding of human beings and how we navigate the contexts we are part of. To understand human behavior in teams,...